Cenník služieb platný od: 01.09.2019

 
S T K Pri prachárni KOŠICE
Pri prachárni 20, 040 11 Košice
Cenník technický kontrol, emisných kontrol a súvisiacích služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.
 Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly v plnom rozsahu
1Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1,L2, L3,L4,L6/25,00
2Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 40,00
3Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1 , R1 18,00
4Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2 , R2 33,00
5Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 42,00
6Nákladné a špeciálne mot. voz. , autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 /60,00
7Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač /N2,N3,M2,M3 + LPG,CNG,NG/65,00
8Kolesové traktory / T /45,00
9Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls /50,00
 Opakované technické kontroly v čiastkovom rozsahu
1Opakované kontroly - prvotná L1 - L7,O1,R1 12,00
2Opakované kontroly - prvotná M1,N1,O2,R2 16,00
3Opakované kontroly - prvotná O3,O4,R3,R4,N2,N3,M2,M3,T,C,Ps 25,00
 Zvláštné technické kontroly v čiastkovom rozsahu
1Zvláštna kontrola určenej časti vozidla 10,00
2Zvláštná kontrola brzdového systému 20,00
 Emisné kontroly
1Motorové vozidlá M1 , N1 -Benzin , Diesel /Bkat, Nkat , Rkat / + OBD 33,00
2Motorové vozidlá M1 , N1 -Benzin , Diesel /Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG , CNG, NG40,00
3Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps 42,00
4Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1,N115,00
5Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3 ,M2-3 , T, C, Ps25,00
 Súvisiacé služby s TK a EK
1Administratívna kontrola (1)10,00
2Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2)15,00
3Vystavenie opisu protokolu5,00
4JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného v EU20,00
5JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného mimo EU40,00