Stanica technickej kontroly Pri prachárni 20, Košice

Cenník platný od 1.12.2021

Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.
Ku každej pravidelnej kontrole (technická a emisná kontrola na jednom vozidle), Vám poskytneme malé občerstvenie.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly v plnom rozsahu EUR
1 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2 / 26,00
2 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L3, L4, L6 / 30,00
3 Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 47,00
4 Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 20,00
5 Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 40,00
6 Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 51,00
7 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 / 70,00
8 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 + LPG, CNG, NG / 80,00
9 Kolesové traktory / T / 54,00
10 Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls / 60,00
Opakované technické kontroly v čiastkovom rozsahu EUR
1 Opakované kontroly - prvotná L1 - L7, O1, R1 15,00
2 Opakované kontroly - prvotná M1, N1, O2, R2 18,00
3 Opakované kontroly - prvotná O3, O4, R3, R4, N2, N3, M2, M3, T, C, Ps 27,00
Zvláštne technické kontroly v čiastkovom rozsahu EUR
1 Zvláštna kontrola určenej časti vozidla 15,00
2 Zvláštna kontrola brzdového systému 25,00
Emisné kontroly EUR
1 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + OBD 40,00
2 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG, CNG, NG, hybrid 45,00
3 Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps 50,00
4 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1, N1 15,00
5 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3, M2-3, T, C, Ps 25,00
6 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - M1, N1 38,00
7 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - N2-3, M2-3, T, C, Ps 47,00
Súvisiace služby s TK a EK EUR
1 Administratívna kontrola (1) 10,00
2 Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2) 15,00
3 Vystavenie opisu protokolu 5,00
4 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného v EU 20,00
5 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla vyrobeného mimo EU 40,00