Stanica technickej kontroly Pri prachárni 20, Košice

Cenník platný od 8.1.2024

Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly EUR
1 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2 / 32,00
2 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L3, L4, L6 / 35,00
3 Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 53,00
4 Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 22,00
5 Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 46,00
6 Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 57,00
7 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 / 77,00
8 Kolesové traktory / T / 60,00
9 Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls / 68,00
10 Opakovaná kontrola L 22,00
11 Opakovaná kontrola M1, N1, 02, R2 37,00
12 Opakovaná kontrola ostatné kategórie 55,00
13 Opakovaná kontrola - prvotná L, O1, R1 po TK u nás 15,00
14 Opakovaná kontrola - prvotná M1, N1, O2, R2 po TK u nás 20,00
15 Opakovaná kontrola - prvotná - ostatné kategórie po TK u nás 30,00
16 Zvláštna kontrola jednej určenej časti vozidla 16,00
17 Zvláštna kontrola brzdového systému 25,00
18 TK historického vozidla 67,00
Emisné kontroly EUR
1 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + OBD 45,00
2 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG, CNG, NG, hybrid 51,00
3 Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps 57,00
4 Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps + pohonná zmes LPG, CNG, NG a hybrid 69,00
5 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1, N1 18,00
6 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3, M2-3, T, C, Ps 30,00
7 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - M1, N1 41,00
8 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - N2-3, M2-3, T, C, Ps 49,00
Súvisiace služby s TK a EK EUR
1 Administratívna kontrola (1) 10,00
2 Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2) 15,00
3 Vystavenie opisu protokolu 5,00
4 Doplnenie údajov pri zápise výnimiek a pravostranného riadenia 50,00
5 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - I. 20,00
6 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - II. 30,00
7 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - III. 40,00

Košice, 06.01.2024

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.

Karol Nemes v. r.
konateľ spoločnosti